יצחק ניישלוס - תכנון ויעוץ הנדסי

שילוב קונסטרוקציות בטון מזוין ופלדה במבנה רב קומות של מתקן תהליכי


הפעל נגישות