יצחק ניישלוס - תכנון ויעוץ הנדסי

לקוחות החברה

 

להלן רשימה חלקית של לקוחות החברה:

 

תעשיה כימית ופטרוכימית

 • בתי זיקוק לנפט בע"מ
 • כרמל אולפינים בע"מ
 • פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
 • דשנים וחומרים כימיים בע"מ
 • גדיב תעשיות פטרוכימיות בע"מ
 • שמנים בסיסיים חיפה בע"מ
 • דור כימיקלים בע"מ

 

תעשיות שונות

 • נילית בע"מ
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
 • אסם בע"מ
 • שטראוס עלית בע"מ
 • תנובה בע"מ
 • זוהר דליה בע"מ

 

חברות ומוסדות שונים

 • חברת החשמל לישראל
 • משרד הביטחון - אגף בינוי חיל אוויר וחיל הים
 • רפא"ל - רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ
 • טכניון מכון טכנולוגי לישראל
 • ברן הנדסה ופרויקטים בע"מ
 • נירוסופט תעשיות בע"מ

הפעל נגישות