יצחק ניישלוס - תכנון ויעוץ הנדסי

פרוייקטים נבחרים

 

1. תעשיה פטרוכימית

 • פרויקט הקמת המתקן לסילוק חלקיקים מגזי פליטה בבית הזיקוק חיפה
  תכנון מפורט של יסודות וקונסטרוקציה למערך מבנים תעשייתיים רבי קומות בעלות עבודות בינוי של כ-80 מיליון ש"ח.
 • פרויקט הקמת המתקן לטיפול ביולוגי בשפכים נוזליים בבית הזיקוק חיפה
  תכנון מפורט של יסודות, קונסטרוקציה, מתקני הנדסה אזרחית ופיתוח שטח בעלות כוללת של כ-20 מיליון ש"ח.
 • פרויקט הקמת המתקן לטיפול בסודה משומשת בבית הזיקוק חיפה
  תכנון מפורט של יסודות, קונסטרוקציות, מתקני הנדסה אזרחית ופיתוח שטח בעלות כוללת של כ-16 מיליון ש"ח.
 • פרויקטי הקמת מבני חשמל ובקרה עבור מתקן אחסון מיכלי גפ"מ ומתקן הפצחן המימני בבית הזיקוק חיפה
  תכנון מפורט של אדריכלות, קונסטרוקציה ופיתוח שטח עבור מבנים הנ"ל ששטחם הכולל כ-3,000 מ"ר
 • פרויקט הרחבת ייצור פוליפרופילן במפעל כרמל אולפינים במפרץ חיפה
  א. תכנון מפורט של הנדסה אזרחית וקונסטרוקציה להקמת מתקן חדש לכיבוי אש לרבות תכנון יסודות וקונסטרוקציות גגות 
      למיכלי כיבוי אש בנפח 7,000 מ"ק כל אחד.
  ב. תכנון מפורט של יסודות וקונסטרוקציות למערך גשרי צנרת בינמתקניים בעלות כוללת כ-16 מיליון ש"ח.
  ג. תכנון מפורט של קונסטרוקציה למבנה חשמל ובקרה במתקן מטתזיס בשטח כ-1,500 מ"ר.

 

 

2. תעשיות שונות

 • פרויקט הקמת מערך מפעלי של מרחבים מוגנים במפעל נילית - א.ת. מגדל העמק
  תכנון מפורט של מבני בטון מזוין למרחבים מוגנים
 • פרויקט הקמת מחסני חומרי גלם ואריזה במפעל נילית - א.ת. מגדל העמק.
  תכנון מפורט של יסודות וקונסטרוקציות עבור מבני אחסנה בעלי מפתחים גדולים.
 • פרויקט הרחבת המבנה של מתקן כימיה עבור אוטוקלאב ומייבש חדשים במפעל נילית - א.ת. מגדל העמק
  תכנון מפורט של יסודות, קונסטרוקציות ופיתוח שטח.
 • פרויקט שיפוץ ושיפור של מתקן הסינון באתר אשכול - מקורות חבל הירדן
  תכנון מפורט של קונסטרוקציות פלדה והנדסה אזרחית בעלות כוללת כ-3 מיליון ש"ח.
 • פרויקט טיהור סוכר גולמי במפעל גדות תעשיות ביוכימיה במפרץ חיפה
  תכנון מפורט של מתקני אחסון ושינוע סוכר גולמי לרבות סילו אחסון מבטון מזוין כולל הנדסה אזרחית וקונסטרוקציות פלדה למערך השינוע.

 

 

3. מוסדות שונים

 • פרויקט הקמת מבנים למערך תחנות טרפו בבסיס חיל אוויר - אגף בינוי חיל אוויר
 • סקר הנדסי של מערך מבנים קיימים בבסיס חיל אוויר - אגף בינוי חיל אוויר
 • פרויקט הקמת מבנים לאחסנה סגורה בבסיס חיל הים - אגף בינוי חיל הים

      תכנון מפורט של יסודות וקונסטרוקציות והכנת מפרטי תכנון ביצוע עבור מבני אחסנה בשטח כולל כ-12,000 מ"ר.

 • פרויקט הקמת מבנה מעבדות ומשרדים למפעל אלצור במכון דוד - רפא"ל
  תכנון מפורט של קונסטרוקציה (שלד) למבנה דו-קומתי בשטח כולל של 2,000 מ"ר.

הפעל נגישות